ผลกระทบรุนแรงที่สุด สิ่งสำคัญเร่งด่วนคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่พังทลาย

ผลกระทบรุนแรงที่สุด สิ่งสำคัญเร่งด่วนคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่พังทลาย

ประเทศที่เป็นหัวใจของวิกฤตประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักในปี 2541 แม้ว่าสิ้นปีจะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดได้จบลงแล้ว GDP ที่แท้จริงคาดว่าจะลดลงในปี 2541 โดยร้อยละ 7 ในเกาหลี ร้อยละ 8 ในประเทศไทย และร้อยละ 15 ในอินโดนีเซีย ( ตารางที่ 1 ) เฉพาะในฟิลิปปินส์เท่านั้นที่หลีกเลี่ยงการหดตัวของผลผลิต การชะลอตัวแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในการจัดทำโครงการ และขนาดของมัน 

ครั้งหนึ่งเคยได้รับการชื่นชม กระตุ้นให้มีการแก้ไขนโยบายเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ที่เกี่ยวข้องกับการชะลอตัวและการไหลออกของเงินทุนคือการปรับปรุงบัญชีเดินสะพัดจำนวนมากซึ่งเกินประมาณการของโปรแกรมเดิม ดุลบัญชีเดินสะพัดแข็งแกร่งขึ้น 5% ของ GDP ในอินโดนีเซีย, 15% ในเกาหลี, 6% ในฟิลิปปินส์ และ 13% ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับปี 2540 

สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่ลดลงอย่างมาก การตอบสนองของการส่งออกถูกจำกัดโดยอุปสงค์ที่อ่อนแอทั่วทั้งภูมิภาค ราคาส่งออกที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาพร้อมกันในประเทศคู่ค้า อุปสงค์ในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของการลงทุนคงที่และการบริโภคภาคเอกชนในระดับที่น้อยกว่า

นโยบายเศรษฐกิจมหภาคนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 นโยบายการเงินในโครงการพยายามที่จะเดินบนเส้นทางที่แคบระหว่างการป้องกันการหมุนวนของค่าเสื่อมราคาและอัตราเงินเฟ้อในด้านหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการบีบสภาพคล่องอย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่อนแอลงมากเกินไป ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤต ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว และในมุมมองของหนี้ต่างประเทศจำนวนมากที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง 

ประเทศเหล่านี้มีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนลงของค่าสกุลเงินที่สูงขึ้น แม้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญจะทำขึ้นเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนยังคงลอยตัว แต่อัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อรวมกับการไหลเข้าของแหล่งเงินทุนทางการ จำกัดขอบเขตของค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม เมื่อค่าเงินเริ่มแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็ลดลง

นโยบายการเงินที่รัดกุมมีความเหมาะสมและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สมดุลภายนอกก่อนเวลาอันควร และเพื่อควบคุมและย้อนกลับค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินที่มากเกินไป เนื่องจากการแพร่หลายของหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ทางเลือกอื่นของการยอมให้ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วผ่านการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจส่งผลต่อการหดตัวที่รุนแรงยิ่งขึ้น ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่กองทุนให้ความสำคัญในการตรวจสอบบทบาทของนโยบายการเงินในบริบทของวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศที่มีระบบธนาคารอ่อนแอ

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com